2012-03-17 @ 22:09:00

Stångbett

Stångbett är bett som har en hävstångseffekt på hästens mun och alltså är skarpare än tränsbett. Ett stångbett har raka skänklar som löper nedåt i linje med hästens mungipor. Man använder ofta (och alltid till kandar) en kindkedja tillsammans med ett stångbett. Om man inte gör det får det ungefär samma effekt som ett hissbett (finns att läsa om nedan). Kindkedjan går under hästens käke. Ju längre skänklar desto större hävstångseffekt och desto skarpare inverkan.


Pelhamstång bett som förenar stång- och bridongeffekten hos de båda betten i ett kandar. Kan användas med två tyglar eller ett delta och en tygel. På ponnytävlingar i Sverige måste bettet alltid användas tillsammans med ett delta.
Det finns också något som kallas baby-pelham och det är ett likadant bett fast skänklarna är inte lika långa vilket gör att det inte blir lika skarpt.Kandarstång används tillsammans med ett bridongbett och en kindkedja på högre nivå i dressyr och bildar tillsammans ett kandar. Kandar används endast på hästar på dressyrtävlingar i Sverige.


Kimblewick eller jaktkandar har en stor D-formad ring och två mindre hål, den stora ringen har liten hävstångseffekt, det två mindre hålen har mer. Det övre hålet ger mindre effekt än det lägre.


Westernstångbett inom westernridningen används ofta stångbett (med relativt långa skänklar), med målet en mycket lätt kontakt mellan hästens mun och ryttarens hand/hängande tyglar. Här ska hästen vara så lyhörd, lösgjord och följsam att bettets skarpa effekt inte behöver användas.


Butterflybett är ett körbett och har hävstång effekt. Ger två olika möjligheter att sätta tygeln allt från milt till strängt. Bra vid par- och fyrspannskörning för ett enhetligt utseende där man ändå kan ha olika skärpa till de olika hästarna. Finns även butterflybett som har tre "ringar".


Icelandic bit är ett bett med krafting hävstång effekt men (om jag får gissa) så ger det inte lika mycket tryck på nacke som andra bett gör eftersom nackstycket inte sitter "fast" i en liten ring utan kan glida på ringen.
Dessa bett används oftast med kedja.


RSS 2.0